654377893

-

La Transformació de la Formació Professional a Espanya: Avenços, Desafiaments i OportunitatsCap a una Revolució Educativa: Integrant la Formació Professional Dual al Teixit Laboral Español


Al teixit educatiu espanyol, la Formació Professional (FP) ha experimentat una significativa evolució al llarg dels anys, adaptant-se a les demandes canviants del mercat laboral. Una de les fites més recents i transcendentals ha estat l’entrada en vigor l’1 de gener del 2024 de l’obligatorietat de la cotització a la Seguretat Social per a tot tipus de pràctiques dels alumnes en empreses. Aquest canvi, juntament amb la transició cap al model Dual, que suprimeix les FCT (Formació en Centres de Treball), ha marcat un punt d’inflexió en la relació entre l’FP i el sector empresarial.


El Model Dual i les seves Novetats: El “model Dual” s’erigeix ​​com el nou paradigma a la Formació Professional, desplaçant les antigues FCT. Aquest enfocament implica una integració més gran entre l’aula i l’entorn laboral, permetent que els estudiants adquireixin habilitats pràctiques directament a les empreses. L’eliminació de les FCT cerca proporcionar una formació més alineada amb les demandes reals del mercat, facilitant així la inserció laboral dels estudiants després de completar els estudis.

Cotització a Seguretat Social: L’obligatorietat de la cotització a Seguretat Social per a les pràctiques dels alumnes en empreses representa un canvi transcendental. Aquest nou requisit implica un reconeixement formal de la contribució dels estudiants al món laboral, dotant-los de drets i proteccions socials. La Seguretat Social bonificarà el 95% de les cotitzacions i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports s’encarregarà del 5% restant el 2024. Aquest esforç conjunt del govern busca alleujar la càrrega financera sobre les empreses, fomentant-ne la participació activa en la formació de nous professionals.

“El model Dual s’erigeix ​​com el nou paradigma a la Formació Professional, desplaçant les antigues FCT”

Respostes de les comunitats autònomes: Les respostes de les diferents comunitats autònomes davant d’aquestes novetats són diverses. La comunitat autònoma basca es destaca en assumir la tramitació administrativa des del mateix Govern, eliminant possibles barreres burocràtiques per a empreses i centres de formació. Altres regions han optat per un model mixt, mentre que algunes encara estan avaluant la millor manera d’implementar aquests canvis.

Avantatges i Desafiaments: Els avantatges del nou model són evidents. La col·laboració estreta entre empreses i centres educatius assegura una formació més alineada amb les necessitats del mercat laboral. La cotització a la Seguretat Social reconeix i protegeix els drets dels estudiants. Tot i això, el sector s’enfronta a desafiaments logístics i financers. L’adaptació a aquest nou model requereix temps i recursos, i les empreses s’han d’ajustar a les obligacions administratives i financeres noves.

“L’aposta pel model Dual i la cotització en Seguretat Social estableixen un nou estàndard que pot beneficiar tant estudiants com la societat en conjunt, sempre que s’abordin amb diligència i col·laboració”

Formació Contínua vs. Model Dual: A mesura que la FP es transforma, sorgeix la pregunta sobre lequilibri entre el model Dual i la formació contínua. Mentre el model Dual s’enfoca a la integració primerenca al món laboral, la formació contínua busca actualitzar i millorar les habilitats al llarg de la carrera professional. Tots dos enfocaments són complementaris i han de coexistir per construir un sistema educatiu i laboral sòlid i adaptable.

En conclusió, la transformació de la FP a Espanya és un pas crucial cap a una formació més efectiva i adaptada a les demandes del mercat laboral. Tot i els desafiaments, el compromís del govern i d’algunes comunitats autònomes, juntament amb la col·laboració activa d’empreses i centres educatius, suggereix un futur prometedor per a la formació professional a Espanya. L’aposta pel model Dual i la cotització en Seguretat Social estableixen un nou estàndard que pot beneficiar tant estudiants com la societat en conjunt, sempre que s’abordin amb diligència i col·laboració

Article d’opinió publicat a la revista Instadores 2.0

https://www.instaladores20.com/opinion/antoni-ruiz/la-transformacion-de-la-formacion-profesional-en-espana-avances-desafios-y-oportunidades/

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt