Serà la FP Dual una moda passatgera?

 

Per entendre què és la DUAL, hem de tenir clar que la Formació Professional (FP) és un conjunt d’ensenyaments que et preparen per a ser competent en un ofici i per aquest motiu es combina la formació teòrica amb la formació pràctica en centres de treball, una recepta que a diversos països funciona des de fa mes de 50 anys.

La formació pràctica es pot fer de dues maneres diferents o fins i tot complementàries, ja que a partir del curs vinent es podrà passar d’una modalitat a l’altre: FCT o DUAL. La primera, la FCT, (formació en centres de treball) implica realitzar entre les 350 i 450 hores de pràctiques a l’empresa, depenent de quin cicle s’estigui cursant, però aquesta no té cap obligació de remunerar-les. En la modalitat DUAL, l’empresa signa un acord marc amb el centre d’estudis i, entre altres aspectes, es compromet a becar o (preferentment) a contractar l’alumne i, per tant, remunerar les gairebé les 1000 hores de pràctiques. La retribució està relacionada amb el SMI, entre un (60% o 70%) Aquesta modalitat pretén, en el fons, recuperar l’eficient figura de l’aprenent.

Els alumnes dels cicles de grau superior, per dades estadístiques tenen una ràtio més baixa d’atur que la resta de joves menors de 25 anys (un 10% en front un 28%) i la FP Dual intenta baixar, encara més, aquest percentatge. On, el percentatge d’inserció dels alumnes que han fet la modalitat DUAL fins la data des de l’any 2012 és gairebé del 100%. Queda clar doncs perquè la inscripció als centres de FP ha augmentat un 20% aquest any? I perquè l’actual govern pretén potenciar-la, especialment en la modalitat DUAL?

La FP està rebent un gran nombre de nous estudiants enguany i es preveu que les matriculacions segueixin augmentant. És un sistema formatiu amb molt d’èxit als països nord europeus i no hauria de ser diferent aquí. Però encara ens queda molta feina per fer. Segons dades del Ministeri de Educació y formació professional, (2018-19) els alumnes matriculats en modalitat DUAL a Espanya no superava el 3.5%, mentre que la mitjana europea es trobava al voltant del 14%, en canvi Alemanya, Àustria o Suïssa els percentatges se situaven per sobre el 50%.

En aquests països no han aconseguit els bons resultat de la nit al dia. Porten dècades treballant-hi, implicant a tots els agents socials. Els centres estan sensibilitzats i les empreses també, cosa que falta a tots nosaltres arreu de l’Estat. Amb tot i això malauradament la FP DUAL no s’ajusta bé encara a tots els perfils professionals ni a tots els alumnes ni a totes les empreses per aquest motiu continua existint la modalitat FCT malgrat que te els dies comptats.

Durant la formació pràctica a les empreses, sigui quina sigui la seva modalitat, fa que l’alumne se senti molt més motivat ja que veu que el què aprèn a l’aula té sentit i es pot aplicar en un context de treball. Això fa que les xifres d’abandonament dels estudis baixin moltíssim i que, un cop finalitzat el cicle formatiu, el nombre de contractes juvenils augmentin, l’èxit de la formació professional, és un mèrit compartit.

Les practiques durant l’estada en les empreses són la cirereta del pastís, ara be, és clau que ”tota la formació que s’hi dona al centre estigui adaptada a les necessitats reals del mercat de treball”.

Deixa un comentari