PIMEC celebra que finalment s’hagi arribat a un acord per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat per al 2023

PIMEC valora positivament que prioritzin polítiques de formació i qualificació professional per tal d’incrementar l’oferta de places de formació professional a Catalunya ajustada a les necessitats formatives i a la demanda del mercat de treball, així com el desplegament del model d’orientació professional. Així mateix, celebra l’aposta pel concert educatiu, especialment si aquests recursos es destinen a concertar places d’FP per donar una resposta eficient a les necessitats formatives de Catalunya.

Això no obstant, s’ha de situar també com a prioritat les polítiques actives d’ocupació i la formació contínua, elements clau per a la millora de la competitivitat del mercat de treball.

PIMEC Formació #Formacióprofessional #FPDual #empreses #competitivitat #ocupació #Aprenents #orientació #impuls #progréseconòmic #AntoniRuiz #Divulgador

 

ndp_nota_acord_pressupostos_0

Deixa un comentari