PIMEC celebra la posada en marxa de l’oferta integrada d’FP però demana garantir la universalitat en l’accés i prioritzar les demandes de les empreses

La patronal insisteix en la necessitat que es compleixin els acords assolits amb els agents socials més representatius de Catalunya, com el referent a la universalització.

Barcelona, 12 d’abril del 2022. PIMEC ha celebrat avui l’anunci del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació a la posada en marxa d’una oferta integrada d’FP. El president de la patronal, Antoni Cañete, considera que “es tracta d’una fita històricament reclamada per PIMEC i una de les principals finalitats de la Llei de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya”, aprovada a 2015, la qual ha de permetre “donar una resposta més adequada a les necessitats formatives de les persones i les empreses”.

Antoni Cañete ha valorat positivament que la Generalitat compleixi amb el seu compromís de disposar de més places d’FP per poder cobrir les necessitats formatives del nostre país, situades majoritàriament en les qualificacions corresponents. De fet, segons un estudi publicat recentment per l’Observatori de la PIMEC, tant Espanya com Catalunya són les economies que, en comparació amb Europa, necessiten més perfils professionals de nivell competencial mitjà. “Catalunya és la zona amb major nivell d’ocupació en el nivell mitjà (53%) i Espanya està molt propera amb un 52%, mentre que la proporció de persones ocupades que disposen d’aquest nivell formatiu és només del 23,4% (24,3% a Espanya)”, ha explicat.

Per això, PIMEC defensa una aposta ferma en Formació Professional que només funcionarà si es disposa dels recursos i, per tant, les places d’FP necessàries. En aquest sentit, ha assegurat que “no ens podem permetre que es repeteixi la situació que vàrem viure l’any passat”, quan el departament d’Educació no va poder donar resposta per dèficit de places a més de 12.000 persones que volien accedir a cursar aquests estudis. A més, ha recordat que, de l’increment del 34% de places anunciat, el gran gruix se situa en la formació contínua per a les persones treballadores en actiu. En concret, ha dit que el 85,9% de l’increment (122.000 places) són per la formació contínua que promou el Consorci de Formació Contínua de Catalunya, el 8,8% (12.527 places) per certificats de professionalitat promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i només el 5,3% (7.587 places) correspon a places per cursar cicles formatius del departament d’Educació.

Davant d’aquesta situació, PIMEC ha demanat que la planificació en l’increment d’aquestes places vagi destinada als llocs de treball que ja no podem cobrir per manca de persones amb la formació necessària i a aquells que es generaran, situant la demanda de l’empresa per davant de l’oferta.

D’altra banda, la patronal s’ha mostrat crítica amb la priorització anunciada a l’alumnat provinent de l’ESO, doncs considera que l’itinerari formatiu s’ha de construir en base a una orientació i que aquesta ha de situar a la persona al centre, sense limitació en el dret a l’accés a la formació segons la procedència formativa, com proposa el departament d’Educació. Així mateix, PIMEC ha lamentat que si el Govern ha anunciat criteris de priorització s’està evidenciant que preveu novament un dèficit de places pel curs vinent, a més que incompleix amb un dels acords assolits a la Comissió Rectora del dia 25 de febrer, quan es va assumir el compromís de la universalitat en l’accés a la formació professional.

Finalment, PIMEC ha remarcat que l’FP és la millor eina per a l’activació de les persones en situació d’atur i ha constatat que el nivell formatiu de les persones en situació d’atur és una dada que ens identifica la resiliència de les persones a poder tornar a trobar feina, si perden la que tenen, o la capacitat de les persones que malauradament no tenen feina, a poder-ne trobar una més ràpidament. “En el cas de Catalunya la taxa de sortida de l’atur per col·locació es duplica en les persones que compten amb estudis professionalitzadors, respecte a les que no en tenen”, ha alertat Cañete després d’assenyalar que “de la mateixa manera, la taxa de permanència en l’atur augmenta considerablement conforme es redueix el nivell formatiu de la persona, situant-se el mes de març en un 90,2% en les persones sense estudis professionalitzadors”.

 

Per tot això, PIMEC ha reclamat al Govern que garanteixi la universalitat en l’accés a la formació professional, donant compliment amb el compromís assolit amb els agents socials més representatius de Catalunya.

Deixa un comentari