Orientació professional per a persones treballadores ocupades en actiu

La competència principal del Consorci és la de promoure la millora de les competències de les persones treballadores ocupades a Catalunya. Per fer-ho, creiem fermament en que el rol de l’orientació és clau, acompanyant i dotant de recursos a les persones treballadores al llarg dels canvis i esdeveniments de la seva trajectòria laboral. 

Fruit dels constants canvis del sistema productiu, les persones treballadores necessiten adquirir noves competències per adaptar-se a les transformacions del seu lloc de treball (normatius, digitals, tecnològics….) i millorar o canviar professionalment. 

Aquest fet implica prendre consciència de la necessitat de conèixer què és el que demanda el mercat, el territori d’influència, el sector professional, l’empresa o el propi lloc de treball. 

Aquesta presa de consciència és la base del nostre model d’orientació professional, ja que oferim atenció personalitzada, acompanyament, motivació i suport a les persones usuàries (de qualsevol edat, perfil o trajectòria professional), segons les característiques i necessitats personals i la situació del mercat laboral. 

Aquestes actuacions orientadores tenen com objectiu el coneixement de les pròpies capacitats, interessos i perfil ocupacional, per tal de construir itineraris consensuats i personalitzats que portin a la millora i el reconeixement competencial, bé a través de la formació o de l’acreditació de competències adquirides per l’experiència professional, al manteniment de l’ocupació, a l’emprenedoria o a la recerca de feina, en funció del perfil de la persona usuària i dels seus interessos professionals. 

https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/formacio-continua/Orientacio_professional_per_a_persones_treballadores_ocupades_en_actiu/

 

 

Deixa un comentari