I PLA CATÀLEG DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS 2022-2024. SISTEMA FPCAT

El Catàleg de formació i qualificació professionals i el Sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya;

La Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la formació professional publicada el 31 de març de 2022 afecta el Catàleg de formació i qualificació professionals tal com explica la part expositiva de la norma:
…crea, per modificació de l’actual Catàleg nacional de qualificacions professionals, un
Catàleg nacional d’estàndards de competències professionals, i alinea la denominació actual amb el significat que té en altres països de la Unió Europea i evita així els errors interpretatius que el terme “qualificació” ha arrossegat al llarg del temps.

I respecte dels elements del Catàleg cal destacar que:
…els estàndards de competència (equivalents a les unitats de competència contingudes fins ara a les qualificacions professionals). Els estàndards de competència s’organitzaran per famílies professionals i per nivells en funció de la complexitat de les tasques que s’hi descriuen.

…Les competències professionals es recullen als estàndards de competència professional
que serviran per al disseny de qualsevol oferta de formació professional.

…l’acreditació i el reconeixement de les competències professionals vinculades al Catàleg
nacional d’estàndards de competències professionals.

A l’espera del desenvolupament normatiu de l’esmentada Llei 3/2022, el contingut del
Catàleg actual és el que s’utilitza en l’operativa dels procediments i processos dels serveis existents.

La Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació Professionals
de Catalunya La Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació Professionals dedica el títol IV als serveis del Sistema de formació i qualificació professionals (d’ara endavant Sistema FPCAT), i concreta a cada capítol cadascun dels serveis. El capítol IV correspon al Catàleg de qualificacions professionals del Sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya (d’ara endavant Catàleg FPCAT).

El Sistema FPCAT és el marc integrat dels serveis en el qual el Catàleg FPCAT es relaciona de forma integrada amb la resta de serveis.

 

El podeu consultar i descarregar el “I Pla catàleg” aquí:

Feu clic per accedir a I-Pla-Cataleg-de-formacio-i-qualificacio-professionals-2022-2024.pdf

Deixa un comentari