Espanya és el país de la UE amb més graduats universitaris en ocupacions de baixa qualificació

OLGA R. SANMARTÍN

@olgarsanmartin
Madrid
Actualitzat Dimecres, 29 setembre 2021 – 12.38

El 37% dels empleats amb titulació superior treballa en llocs per sota de les seves capacitats

Alumnes d’un institut es preparen per a fer la EBAU.

Espanya és el país de la UE amb més graduats universitaris ocupats en treballs de baixa qualificació. Un 37% dels llicenciats està ocupat en llocs per sota de la formació que han rebut, enfront de el 23,5% de la mitjana europea. Els que millor queden són Luxemburg i Portugal i a la cua estem nosaltres, seguits de Xipre, Grècia i Irlanda.

Ho diuen les dades de Eurostat corresponents a 2020, que es destaquen en l’informe universitari anual de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD), que presideix Ana Botín. El treball cita la sobrequalificació dels universitaris com un dels problemes més greus que tenen els campus, a pesar que enguany el percentatge ha baixat un punt percentual. “Reduir aquests nivells no competeix exclusivament a les universitats, però sí que ho fa l’elaborar una oferta de titulacions que s’adapti millor a les necessitats del sistema productiu i conèixer amb més detalla les competències adquirides pels titulats en cadascuna de les famílies de graus de les universitats”, adverteix l’estudi.

El treball parla de “desajustament” entre la demanda de llocs de treball d’alta qualificació, generalment realitzada pels graduats superiors, i les vacants per a aquests llocs que ofereixen les empreses, la qual cosa es tradueix en aturats amb estudis superiors, d’una banda, i en “ocupació no encaixada”, per un altre. És a dir, en persones amb un elevat nivell d’estudis que s’acaben ocupant en llocs per als quals no es necessita la seva titulació.

MASSA UNIVERSITARIS

A què ho atribueix la Fundació CYD? “Tal vegada el tenir una gran proporció de titulats superiors entre la població de 25 a 65 anys estigui influint en aquest fet”, respon en l’informe, que recorda que a Espanya gairebé el 40% té un títol superior enfront de el 34% de la UE. “A l’inrevés els ocorre a Romania, Itàlia o Portugal, amb un percentatge de graduats superiors entre la població adulta clarament inferior a la mitjana”.

El catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona Martí Parellada, coordinador general del treball, ha recordat aquest dimecres, durant la seva presentació, que a Espanya es produeix de manera paral·lela un problema de “sobretitulación”. “Algunes enquestes diuen que els titulats tenen una titulació superior a les competències que haurien de tenir”, ha assenyalat.

Segons posa de manifest l’informe PIAAC, un universitari espanyol té el mateix nivell que un alumne de Batxillerat d’Holanda o el Japó. Aquest estudi de l’OCDE ens posa en el grup de països a la cua en competències dels seus graduats entre 25 i 64 anys. El 40% dels graduats espanyols té en comprensió lectora un nivell inferior al 3 en una escala de 5. És a dir, quatre de cada 10 titulats no arriba a l’aprovat. En càlcul, les dades també són molt dolents: el 46% dels titulats espanyols presenta unes baixes competències (menys del nivell 3).

“Tant una cosa [la sobrequalificació] com una altra [la sobretitulación] posen en relleu que el sistema d’avaluació i acreditació ha d’entrar també en les competències adquirides en les titulacions de grau i postgrau per a veure si realment la formació que rep un estudiant té el nivell adequat. Així es posaria més blanc sobre negre en relació a aquests ajustos”, ha indicat Parellada.

Francesc Solé, vicepresident de la Fundació i catedràtic d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha recordat que el fracàs escolar en l’ESO, molt elevat a Espanya, estaria deixant buits posats intermedis que acaben ocupant els universitaris perquè falten perfils tècnics amb qualificació mitjana. “Hi ha tanta gent que vol ser universitària… però l’FP i el Batxillerat no estan adaptats. Precisament a Catalunya 10.000 persones s’han quedat sense entrar en l’FP perquè no hi havia places”.

Proposen, a més de millorar la qualificació dels universitaris, adaptar millor l’oferta de títols a les necessitats del mercat laboral. Ajudaria, per exemple, que més joves cursessin carreres tecnològiques, perquè el percentatge d’egressats espanyols és petit en relació a altres països.

En la presentació de l’estudi han intervingut en un vídeo gravat el ministre Manuel Castells i el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue), José Carlos Gómez Villamandos, que ha afirmat que la «sobrequalificació» es deu a la «falta d’oportunitats» que els ofereix als joves el teixit productiu i que aquestes es concentrin geogràficament».

 Neteja

Deixa un comentari