Centres de formació professional integrada

Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

 

DECRET 137/2023, de 25 de juliol, dels centres de formació professional integrada. (gencat.cat)

Els centres de formació professional integrada es conceben com una realitat al servei de la ciutadania i dels sectors productius i han de contribuir a la qualificació de les persones adaptant-se a les seves situacions i expectatives professionals.

Així mateix pretenen atendre les necessitats de qualificació immediates i emergents del teixit productiu, ser una referència orientadora per al teixit productiu i formatiu del seu entorn, facilitar la integració de les ofertes de formació professional així com la presentació dels altres serveis bàsics.

Són al mateix temps un instrument per a programes d’innovació en l’àmbit de la formació professional a Catalunya, i, sens dubte, seran també un motor clau pel desenvolupament de les Regions del Coneixement, allà on aquest i la seva transferència es produeixin.

Deixa un comentari