Centres de formació professional integrada

A partir del dia 1 de setembre de 2023 es pot iniciar el tràmit per obtenir l’autorització de centre de formació professional integrada, tant en la modalitat de centre individual com agrupació de centres.

Els centres de formació professional integrada es conceben com una realitat al servei de la ciutadania i dels sectors productius i han de contribuir a la qualificació de les persones adaptant-se a les seves situacions i expectatives professionals.

Així mateix pretenen atendre les necessitats de qualificació immediates i emergents del teixit productiu, ser una referència orientadora per al teixit productiu i formatiu del seu entorn, facilitar la integració de les ofertes de formació professional així com la presentació dels altres serveis bàsics.

Són al mateix temps un instrument per a programes d’innovació en l’àmbit de la formació professional a Catalunya, i, sens dubte, seran també un motor clau pel desenvolupament de les Regions del Coneixement, allà on aquest i la seva transferència es produeixin.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-Centres-de-Formacio-Professional-Integrada?category=742b7874-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Deixa un comentari