«Així com el ferro s’oxida per falta d’ús, també la inactivitat destrueix l’intel·lecte» “Leonardo da Vinci”

Un treballador/a amb permanent requalificació no s’estanca i progressa en la seva vida professional adaptant la seva capacitació a l’evolució tecnològica i normativa, renovant la metodologia a les necessitats del mercat i el seu CV.

Leave a Reply